Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Δραστηριότητες

ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ-UNESCO ASPnet

Δίκτυο συνδεδεμένων σχολείων UNESCO ASPnet: Σήμερα, Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική παρουσίαση στην Γ΄ τάξη του σχολείου μας με θέμα: Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία-17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης”. Ως σχολείο-μέλος του Δικτύου συνδεδεμένων σχολείων της UNESCO ASPnet δίνουμε έμφαση στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του σχολικού πληθυσμού γύρω από θέματα ιδιαίτερης ανθρωπιστικής σημασίας, με σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως ο σεβασμός και η ενσυναίσθηση. Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής του σχολείου μας, μαθηματικός κ. Ιωάννης Μεταξάς, παρουσίασε στην τάξη την έννοια της αναπηρίας, παραδείγματα καλής και κακής συμπεριφοράς, καθώς και παραδείγματα ανθρώπων που διακρίνονται παρά τις αντιξοότητες στη ζωή τους. Παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο του συναδέλφου, καθώς και το βίντεο της παρουσίασής του από το κανάλι μας στο YouTube: https://youtu.be/58VIERwYxFw?si=XhFVpYBx0AMU70l7
3η Δεκέμβρη 2023: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Η 3η Δεκέμβρη έχει θεσπιστεί από τον Ο.Η.Ε. ως η παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Για το έτος 2023 η παγκόσμια ημέρα έχει θέμα: «Ενωμένοι στην δράση για την διάσωση και πραγμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) για, μαζί και από τα άτομα με αναπηρία / United in action to rescue and achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) for, with and by persons with disabilities.» (2023 International Day Of Persons With Disabilities (IDPD) | Division for Inclusive Social Development (DISD), n.d.)
Ο κόσμος μας μετασχηματίζεται συνεχώς τόσο από εμάς, τις επιλογές μας και την στάση ζωής που υιοθετούμε όσο και από εξωγενείς παράγοντες, όπως οι οικονομικές συγκυρίες, η πανδημία, οι πολεμικές συγκρούσεις και φυσικά η επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Μπροστά σε αυτό το μελλοντικό άνοιγμα προκλήσεων τον Σεπτέμβριο του 2015 ο ΟΗΕ έθεσε τους δέκα επτά (17) στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs), ο οποίοι επιμερίζονται σε 139 δείκτες, με όραμα έναν καλύτερο κόσμο. Οι στόχοι αυτοί καλύπτουν πολλές πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως εκπαίδευση, υγεία, ισότητα, και η επίτευξη τους αποτελεί το εχέγγυο για την βελτίωση των συνθηκών της καθημερινότητας μας σε κάθε επίπεδο.
Τον Ιούλιο του 2023 ο ΟΗΕ με ένα δελτίο τύπου υπογράμμισε την αβεβαιότητα της επίτευξης των στόχων αφού στο ενδιάμεσο του χρονικού ορίζοντα της στοχοθεσίας από τους 139 επιμέρους δείκτες σχεδόν οι μισοί παρουσιάζουν μέτριες ή και σοβαρές αποκλίσεις από την επιθυμητή τροχιά επίτευξης (Press Release: World Risks Big Misses across the Sustainable Development Goals Unless Measures to Accelerate Implementation Are Taken, UN Warns – United Nations Sustainable Development, n.d.). Μπροστά σε αυτή την δυσμενή εξέλιξη οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία πολλαπλασιάστηκαν και οι φραγμοί ισότιμης συμμετοχής ισχυροποιήθηκαν. Σε αυτό το πλαίσιο οι έννοιες της συμπερίληψης, της προσβασιμότητας και της δικαιοσύνης είναι επίκαιρες όσο ποτέ άλλοτε. Ειδικότερα στην εκπαίδευση, η οποία και έχει επηρεαστεί αναντίρρητα, οι έννοιες αυτές έχουν τεθεί στο προσκήνιο επιτακτικά.
Μία συνέπεια των μετασχηματισμών της διδασκαλίας αποτέλεσε η αύξηση τόσο των διαδικτυακών εκπαιδευτικών πηγών όσο και της ανάγκης για πρόσβαση σε αυτές. Σε αυτή την βάση της γιγάντωσης του ψηφιακού κόσμου, ποσοτικά, αλλά και την ανάγκη χρήση ψηφιακών εργαλείων, ποιοτικά, δημιουργήθηκε η ανάγκη για νέες μεθόδους αλλά και τρόπους παροχής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα όμως ανέκυψε και το ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης, καθώς δεν υπήρχαν ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές για κοινωνικό-οικονομικούς λόγους. Οι κοινωνικοί-οικονομικοί φραγμοί δυστυχώς προϋπήρχαν αλλά στην εποχή μετά την πανδημίας έχουν πολλαπλασιαστεί.
Σε μία συνεχώς μετασχηματιζόμενη Κοινωνία της Πληροφορίας ο κίνδυνος του κοινωνικού αποκλεισμού μετατίθεται από την απτή πραγματική κοινωνία στον ψηφιακό κόσμο του διαδικτύου (Μήτρου, 2006). Η προσβασιμότητα στην πληροφορία είναι δικαίωμα κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα της Ελλάδας με το άρθρο 5Α όπως αυτό αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 από την Ζ’ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων. Ταυτόχρονα και η πρόσφατη νομολογία (άρθρο 106 του νόμου 4823/2021) θέτει ως αναγκαία την συνθήκη της προσβασιμότητας για το περιεχόμενο ως προς το περιεχόμενο τους, κειμενικό ή/και πολυμεσικό, των ιστοσελίδων όλων των δημοσίων σχολικών μονάδων, κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Παρόλα αυτά η νομοθεσία δεν είναι από μόνη της ικανή για τη βελτίωση της προσβασιμότητας τόσο σε ιστοχώρους του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα (Basdekis et al., 2010).
Πέρα από την νομοθεσία και τις τεχνολογικές καινοτομίες, αναγκαία συνθήκη για την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία αποτελεί η εκπαίδευση των καθηγητών όλων των βαθμίδων, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Σκοπός είναι η παραγωγή υλικού που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους μαθητές τους χωρίς φραγμούς (Russ & Hamidi, 2021), όπως για παράδειγμα μέσω της καθολικής σχεδίασης για την μάθηση (Universal Design for Learning – UDL) (Edyburn, 2021).
Το εκπαιδευτικό δυναμικό αποτελεί τον σημαντικότερο μοχλό εφαρμογής των μετασχηματιστικών λύσεων για την βελτίωση της συμπερίληψης μέσα από την εφαρμογή καινοτομιών που θα προάγουν την προσβασιμότητα και την δικαιοσύνη στην εκπαίδευση αλλά και πέρα από αυτή. Το σχολείο ως ευρύτερη μονάδα (προσωπικό – μαθητές – γονείς) μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό μοχλό πίεσης, υλοποίησης αλλά και επίτευξης των βιώσιμων στόχων για το 2030. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να κινητοποιηθούν ευρύτερες δυνάμεις της κοινωνίας καθώς η ευθύνη για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων είναι συλλογική (UNESCO, 2020).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KIDS SAVE LIVES

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Kids save lives: Σήμερα Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, μαθητές και μαθήτριες και των τριών τάξεων συμμετείχαν σε ένα μάθημα ζωής! Παρακολούθησαν μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς τους το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Kids save lives και iSAVElives for schools, δηλαδή την εκπαίδευση μαθητών/τριών στη βασική υποστήριξη της ζωής, τις πρώτες βοήθειες, την πρόληψη και τις νέες τεχνολογίες που σώζουν ζωές. Το πρόγραμμα οργανώθηκε και υλοποιήθηκε δωρεάν, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση-Κάρτες προς τον Πρωθυπουργό

Το σχολείο μας υλοποιεί φέτος δύο προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συμμετέχει ενεργά στην πρόσκληση του Διεθνούς Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE). Έτσι μαθήτριες της Α΄ τάξης του σχολείου μας ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση που λάβαμε να γράψουμε και να στείλουμε στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κάρτες που εκφράζουν τις περιβαλλοντικές ανησυχίες της νέας γενιάς των ευαισθητοποιημένων πολιτών.
Ενόψει της ιδιαίτερα σημαντικής διάσκεψης κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα στο Ντουμπάι (COP28), που αποτελεί μία παγκόσμια ευκαιρία προκειμένου τα κράτη να επανεξετάσουν και να επαναπροσδιορίσουν την ατζέντα για το κλίμα, το Διεθνές Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE) και η ΕΕΠΦ, θα βρίσκονται εκεί, συμβάλλοντας μας στην παγκόσμια προσπάθεια ώστε να διαφυλάξουμε τα περιβαλλοντικά αγαθά και δικαιώματα που μοιραζόμαστε όλες και όλοι.
Σε αυτή λοιπόν την πολύ σημαντική προσπάθεια, συμμετέχουμε όλες και όλοι, προκειμένου να μεταφέρουμε τα αισιόδοξα μηνύματα των μαθητών και των μαθητριών για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την προστασία της φύσης, στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ο οποίος θα παρίσταται σε αυτό το Παγκόσμιο γεγονός.
Υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης είναι η εκπαιδευτικός Γερμανικής γλώσσας και μέλος της παιδαγωγικής ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κ. Λίνα Πάντσιου.

Ενημερωτική συνάντηση για τα γεωπάρκα UNESCO και τους γεώτοπους της Λήμνου

Σήμερα, Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, επισκέφθηκαν το σχολείο μας η αναπληρώτρια διευθύντρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου, κ. Αικατερίνη Στρατάκη-Συβρή και η κ. Κωνσταντίνα Μπεντάνα, υπεύθυνη του Τμήματος Εκθέσεων, Εκδηλώσεων, Εκδόσεων και Εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Η κ. Μπεντάνα παρουσίασε στο σχολείο μας την έννοια των γεωπάρκων και την αξία τους. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα που καταδεικνύουν τον γεωλογικό πλούτο της Λήμνου. Το σχολείο μας, επίσημο μέλος του Δικτύου συνδεδεμένων σχολείων της UNESCO ASPnet, έχει στον σχεδιασμό του την ενημέρωση και την προβολή της αξίας των γεωπάρκων UNESCO. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν και μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας. Ήταν μεγάλη τιμή και χαρά για εμάς η παρουσία τους στο σχολείο και τις ευχαριστούμε πολύ!

Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας-Συνάντηση με τον συγγραφέα Αιμίλιο Σολωμού

Δράση φιλαναγνωσίας: Σήμερα, Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023, η ομάδα φιλαναγνωσίας του σχολείου μας, που αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες της Γ’ τάξης, ζήτησε και συνάντησε τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα κ. Αιμίλιο Σολωμού, που δέχτηκε με χαρά να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που του τέθηκαν! Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία! 📚❤️ Τη συνάντηση συντόνισε η φιλόλογος του σχολείου μας, κ. Δήμητρα Αλεξάνδρα Τσάκαλου, που ειναι μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος “Φιλαναγνωσία στη σχολική βιβλιοθήκη”. Ευχαριστούμε θερμά τον μέντορα καθώς και το πρόγραμμα The Tipping Point in Education που μας δίνει ευκαιρίες να συναντούμε τόσο αξιόλογους ανθρώπους!