Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ-UNESCO ASPnet

Δίκτυο συνδεδεμένων σχολείων UNESCO ASPnet: Σήμερα, Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική παρουσίαση στην Γ΄ τάξη του σχολείου μας με θέμα: Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία-17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης”. Ως σχολείο-μέλος του Δικτύου συνδεδεμένων σχολείων της UNESCO ASPnet δίνουμε έμφαση στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του σχολικού πληθυσμού γύρω από θέματα ιδιαίτερης ανθρωπιστικής σημασίας, με σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως ο σεβασμός και η ενσυναίσθηση. Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής του σχολείου μας, μαθηματικός κ. Ιωάννης Μεταξάς, παρουσίασε στην τάξη την έννοια της αναπηρίας, παραδείγματα καλής και κακής συμπεριφοράς, καθώς και παραδείγματα ανθρώπων που διακρίνονται παρά τις αντιξοότητες στη ζωή τους. Παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο του συναδέλφου, καθώς και το βίντεο της παρουσίασής του από το κανάλι μας στο YouTube: https://youtu.be/58VIERwYxFw?si=XhFVpYBx0AMU70l7
3η Δεκέμβρη 2023: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Η 3η Δεκέμβρη έχει θεσπιστεί από τον Ο.Η.Ε. ως η παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Για το έτος 2023 η παγκόσμια ημέρα έχει θέμα: «Ενωμένοι στην δράση για την διάσωση και πραγμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) για, μαζί και από τα άτομα με αναπηρία / United in action to rescue and achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) for, with and by persons with disabilities.» (2023 International Day Of Persons With Disabilities (IDPD) | Division for Inclusive Social Development (DISD), n.d.)
Ο κόσμος μας μετασχηματίζεται συνεχώς τόσο από εμάς, τις επιλογές μας και την στάση ζωής που υιοθετούμε όσο και από εξωγενείς παράγοντες, όπως οι οικονομικές συγκυρίες, η πανδημία, οι πολεμικές συγκρούσεις και φυσικά η επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Μπροστά σε αυτό το μελλοντικό άνοιγμα προκλήσεων τον Σεπτέμβριο του 2015 ο ΟΗΕ έθεσε τους δέκα επτά (17) στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs), ο οποίοι επιμερίζονται σε 139 δείκτες, με όραμα έναν καλύτερο κόσμο. Οι στόχοι αυτοί καλύπτουν πολλές πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως εκπαίδευση, υγεία, ισότητα, και η επίτευξη τους αποτελεί το εχέγγυο για την βελτίωση των συνθηκών της καθημερινότητας μας σε κάθε επίπεδο.
Τον Ιούλιο του 2023 ο ΟΗΕ με ένα δελτίο τύπου υπογράμμισε την αβεβαιότητα της επίτευξης των στόχων αφού στο ενδιάμεσο του χρονικού ορίζοντα της στοχοθεσίας από τους 139 επιμέρους δείκτες σχεδόν οι μισοί παρουσιάζουν μέτριες ή και σοβαρές αποκλίσεις από την επιθυμητή τροχιά επίτευξης (Press Release: World Risks Big Misses across the Sustainable Development Goals Unless Measures to Accelerate Implementation Are Taken, UN Warns – United Nations Sustainable Development, n.d.). Μπροστά σε αυτή την δυσμενή εξέλιξη οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία πολλαπλασιάστηκαν και οι φραγμοί ισότιμης συμμετοχής ισχυροποιήθηκαν. Σε αυτό το πλαίσιο οι έννοιες της συμπερίληψης, της προσβασιμότητας και της δικαιοσύνης είναι επίκαιρες όσο ποτέ άλλοτε. Ειδικότερα στην εκπαίδευση, η οποία και έχει επηρεαστεί αναντίρρητα, οι έννοιες αυτές έχουν τεθεί στο προσκήνιο επιτακτικά.
Μία συνέπεια των μετασχηματισμών της διδασκαλίας αποτέλεσε η αύξηση τόσο των διαδικτυακών εκπαιδευτικών πηγών όσο και της ανάγκης για πρόσβαση σε αυτές. Σε αυτή την βάση της γιγάντωσης του ψηφιακού κόσμου, ποσοτικά, αλλά και την ανάγκη χρήση ψηφιακών εργαλείων, ποιοτικά, δημιουργήθηκε η ανάγκη για νέες μεθόδους αλλά και τρόπους παροχής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα όμως ανέκυψε και το ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης, καθώς δεν υπήρχαν ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές για κοινωνικό-οικονομικούς λόγους. Οι κοινωνικοί-οικονομικοί φραγμοί δυστυχώς προϋπήρχαν αλλά στην εποχή μετά την πανδημίας έχουν πολλαπλασιαστεί.
Σε μία συνεχώς μετασχηματιζόμενη Κοινωνία της Πληροφορίας ο κίνδυνος του κοινωνικού αποκλεισμού μετατίθεται από την απτή πραγματική κοινωνία στον ψηφιακό κόσμο του διαδικτύου (Μήτρου, 2006). Η προσβασιμότητα στην πληροφορία είναι δικαίωμα κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα της Ελλάδας με το άρθρο 5Α όπως αυτό αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 από την Ζ’ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων. Ταυτόχρονα και η πρόσφατη νομολογία (άρθρο 106 του νόμου 4823/2021) θέτει ως αναγκαία την συνθήκη της προσβασιμότητας για το περιεχόμενο ως προς το περιεχόμενο τους, κειμενικό ή/και πολυμεσικό, των ιστοσελίδων όλων των δημοσίων σχολικών μονάδων, κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Παρόλα αυτά η νομοθεσία δεν είναι από μόνη της ικανή για τη βελτίωση της προσβασιμότητας τόσο σε ιστοχώρους του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα (Basdekis et al., 2010).
Πέρα από την νομοθεσία και τις τεχνολογικές καινοτομίες, αναγκαία συνθήκη για την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία αποτελεί η εκπαίδευση των καθηγητών όλων των βαθμίδων, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Σκοπός είναι η παραγωγή υλικού που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους μαθητές τους χωρίς φραγμούς (Russ & Hamidi, 2021), όπως για παράδειγμα μέσω της καθολικής σχεδίασης για την μάθηση (Universal Design for Learning – UDL) (Edyburn, 2021).
Το εκπαιδευτικό δυναμικό αποτελεί τον σημαντικότερο μοχλό εφαρμογής των μετασχηματιστικών λύσεων για την βελτίωση της συμπερίληψης μέσα από την εφαρμογή καινοτομιών που θα προάγουν την προσβασιμότητα και την δικαιοσύνη στην εκπαίδευση αλλά και πέρα από αυτή. Το σχολείο ως ευρύτερη μονάδα (προσωπικό – μαθητές – γονείς) μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό μοχλό πίεσης, υλοποίησης αλλά και επίτευξης των βιώσιμων στόχων για το 2030. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να κινητοποιηθούν ευρύτερες δυνάμεις της κοινωνίας καθώς η ευθύνη για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων είναι συλλογική (UNESCO, 2020).

Ενημερωτική συνάντηση για τα γεωπάρκα UNESCO και τους γεώτοπους της Λήμνου

Σήμερα, Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, επισκέφθηκαν το σχολείο μας η αναπληρώτρια διευθύντρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου, κ. Αικατερίνη Στρατάκη-Συβρή και η κ. Κωνσταντίνα Μπεντάνα, υπεύθυνη του Τμήματος Εκθέσεων, Εκδηλώσεων, Εκδόσεων και Εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Η κ. Μπεντάνα παρουσίασε στο σχολείο μας την έννοια των γεωπάρκων και την αξία τους. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα που καταδεικνύουν τον γεωλογικό πλούτο της Λήμνου. Το σχολείο μας, επίσημο μέλος του Δικτύου συνδεδεμένων σχολείων της UNESCO ASPnet, έχει στον σχεδιασμό του την ενημέρωση και την προβολή της αξίας των γεωπάρκων UNESCO. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν και μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας. Ήταν μεγάλη τιμή και χαρά για εμάς η παρουσία τους στο σχολείο και τις ευχαριστούμε πολύ!

Το σχολείο μας, πιστοποιημένο σχολείο-μέλος του Δικτύου Συνδεδεμένων σχολείων της UNESCO ASPnet δέχτηκε πρόσκληση και συμμετείχε εθελοντικά στη δράση υποβρύχιου καθαρισμού στο λιμάνι του Μούδρου από την περιβαλλοντική οργάνωση iSea σήμερα, Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023. Στην εθελοντική περιβαλλοντική δράση η υπεύθυνη πυλώνα υδάτινων απορριμμάτων, κ. Ιωάννα Τζιώγα, κατατόπισε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς για τις συνέπειες από την θαλάσσια ρύπανση και στη συνέχεια περάσαμε στη δράση: Συμμετείχαμε ενεργά από ξηράς στην απομάκρυνση των απορριμμάτων και για εμάς ήταν ένα εξαιρετικό μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εθελοντικής προσφοράς, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14: Ζωή στο νερό. Συμμέτοχοι στη δράση μαθητές και μαθήτριες και των τριών τάξεων του σχολείου μας, εκπαιδευτικοί και μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, καθώς και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μούδρου ‘Παύλος Κουντουριώτης’. Ευχαριστούμε θερμά τους εκπροσώπους του οργανισμού για την πρόσκληση και την ευκαιρία να συμπράξουμε σε αυτή την τόσο σημαντική δράση!

OKTOBERFEST-HALLOWEEN

Σήμερα, Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023, γιορτάσαμε το Oktoberfest (το μεγαλύτερο λαϊκό πανηγύρι παγκοσμίως που πραγματοποιείται στη Γερμανία) και το Halloween 🎃 στο σχολείο. Μιλήσαμε για τα έθιμα, ακούσαμε τραγούδια, μιλήσαμε Γερμανικά και Αγγλικά, παίξαμε, διασκεδάσαμε και μοιραστήκαμε νοστιμότατα μεζεδάκια και χυμό μήλου! Ευχαριστούμε πολύ τις εκπαιδευτικούς του ομίλου Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ. Χρυσούλα Μέρμηγκα, κ. Λίνα Πάντσιου και την κ. Λία Τσάκου για τη διοργάνωση και υποστήριξη των δραστηριοτήτων καθώς και τις υπεύθυνες του κυλικείου του σχολείου μας για την ετοιμασία των ιδιαίτερων εδεσμάτων! Πολλές ευχαριστίες σε παιδιά και γονείς/κηδεμόνες για τις ιδιαίτερα καλλιτεχνικές κολοκύθες που έφεραν στο σχολείο και διαγωνίστηκαν! 🎃 👻 🎃
+7

Art & Science

Mobile

Η δράση/πρωτοβουλία «Art & Science across Greece» έχει ως σκοπό την ενίσχυση του επιστημονικού γραμματισμού και την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων μέσα από τη δημιουργική αξιοποίηση των εικαστικών τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), την Ελληνογερμανική Αγωγή (ΕΑ) και το Ιταλικό Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής (INFN) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Reflecting for Change (R4C) με σκοπό την προώθηση της σχολικής καινοτομίας και της εκπαιδευτικής αλλαγής και υποστηρίζεται από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Το Γυμνάσιο Μούδρου «Αργύριος Μοσχίδης» συμμετέχει στη δράση με ένα κινητικό έργο (μόμπιλε) φτιαγμένο από άχρηστα και μη υλικά.

Έμπνευσή μας ήταν η βαρύτητα και η ισορροπία. Η βαρύτητα κρατά το φεγγάρι σε τροχιά γύρω από τη γη και τους πλανήτες γύρω από τον ήλιο. Το ηλιακό μας σύστημα βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και ταυτόχρονα σε ισορροπία.

Αυτή η σκέψη μας έφερε κοντά σε διάφορους καλλιτέχνες όπως ο Τάκης και ο Αλεξάντερ Κάλντερ, οι οποίοι χρησιμοποιούν στο έργο τους την κίνηση αλλά και την ισορροπία.

Στο έργο μας συμπεριλαμβάνονται διάφορα στοιχεία. Κεντρικό στοιχείο ο ήλιος που δίνει ζωή και οι πλανήτες· ο ουρανός και τα πουλιά και τέλος ο άνθρωπος και τροφή.

Στο έργο μας τα παραπάνω στοιχεία βρίσκονται σε ισορροπία. Όμως η σύγχρονη πραγματικότητα οδηγεί στον προβληματισμό αν σήμερα η ισορροπία διατηρείται, λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική αλλαγή, την υπερκατανάλωση, τη δημογραφική αύξηση και πολλά άλλα σύγχρονα προβλήματα. Η κατασκευή του μόμπιλε μας έδειξε ότι η ισορροπία είναι εύθραυστη…

Στιγμιότυπα από την κατασκευή του έργου:

Δείτε την παρουσίαση του έργου μας: